Home De bruine forel

De bruine forel

Sheelin-Letting-it-go-A-4lb-3oz-Trout-caught-on-the-dry-Mayfly-at-Holywell
Ierse Bruine forel

De beekforel of bruine forel (Salmo trutta) of Breac Donn (in Gaelic) is een inheemse vissoort in Ierland en het is ook de vissoort die het meest verspreid is op het Groene Eiland. De soort leeft is allerlei watertypen, van smalle bergbeken tot brede kalksteenrivieren en meren. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen overleven zijn helder water en een grindbodem om de eieren in af te kunnen zetten.

Ierland heeft circa 16.000 kilometer aan rivieren plus een kleine 10.000 kilometer aan zijrivieren die nog grotendeels onaangetast en onvervuild zijn. Deze bieden een ideaal leefmilieu voor de forel. Daarnaast vinden we nog meer dan 200.000 hectare aan loughs (meren) in Ierland.

Ierland is altijd een agrarisch land gebleven met een naar verhouding kleine bevolking die geconcentreerd leeft in de gebieden langs de kust. Het landschap is nog steeds een lappendeken van weilanden en moerassen waarvan het water afgevoerd wordt middels een wijdvertakt netwerk aan rivieren en beken. De loughs en de rivieren hebben altijd bekend gestaan om de kwaliteit van de visserij op bruine forel die je er mee kon maken. Burggraaf Grey of Falloden beschreef in zijn klassieke boek Fly Fishing (1899) de visserij op de beste Engelse kalksteenrivieren, maar hij vond de “wildest and most exciting dry fly fishing” die hij meegemaakt had op de rivier de Suir in Co. Tipperary: hij schreef dat je hier in mei of juni de mooiste visserij met de droge vlieg mee kon maken, mooier dan waar ook op de Britse Eilanden.

Het leefgebied van de bruine forel wordt in heel Europa steeds kleiner en tegelijkertijd krijgt het vliegvissen op forel een steeds kunstmatiger karakter, gebaseerd op het vangen van regenboogforellen. Op dat gebied levert Ierland nog steeds sport zoals ze bedoeld was: het jagen op forel die aast op uitkomende insecten in natuurlijke wateren. Rivieren zoals de Fergus in Co. Clare bieden een uitdagende sport met voorzichtig azende forellen met een hoog gemiddeld gewicht temidden van een indrukwekkend landschap. Een meer intieme beleving kun je meemaken op de kleinere limestone-rivieren zoals degenen die meanderen door weilanden van Co. Meath of Kilkenny. Het vliegvissen in Ierland is een sport van gevarieerde landschappen en seizoenen, maar het heeft een vaste waarde: het biedt een authentieke beleving van het sportvissen in een wereld waar dit steeds zeldzamer wordt.
De Ierse forel kan tot een indrukwekkend formaat uitgroeien en dit gebeurt ook zeer regelmatig. Er worden elk jaar forellen met gewichten boven de 10 lbs (negen pond) gevangen, een enkele vis bereikt zelfs de 20 lbs (achttien pond).

Wettelijk

Vergunningen en dagkaarten – voor het vissen op forel heb je geen landelijke akte of staatsvisvergunning nodig. De meeste wateren zijn in handen van privépersonen of van de staat. Veel wateren zijn daarbij verhuurd aan visverenigingen of associaties. De visvergunning die uitgegeven wordt door de eigenaar of de huurder, geeft degene die deze aanschaft het recht om te vissen gedurende een bepaalde periode; deze periode kan variëren van een dag tot een heel seizoen. Voor een aantal viswateren, zoals Mask, Corrib, Conn, Derg, Carra, Ree, Cullin en Arrow, zijn geen dagvergunningen vereist.

Het seizoen wordt op de meeste forelviswateren geopend tussen 15 februari en 1 maart, het seizoen loopt daarbij door tot 30 september; op deze laatste datum bestaan ook nog enkele uitzonderingen en de datum ligt dan tussen 15 september en 12 oktober. Sommige clubs hebben hun eigen r

Dril en onthaken

De meeste sportvissers nemen wel eens een enkele keer een vis mee voor de tafel, maar over het algemeen wordt de vis weer teruggezet. Wanneer je van plan bent om een gehaakte forel weer terug te zetten, dan is het belangrijk om deze snel en stevig te drillen en zo snel mogelijk naar het landingsnet te dirigeren, dit om te voorkomen dat ze oververmoeid raken. Vissend vanuit de boot is het aan te raden een landingsnet van voldoende afmetingen te gebruiken voorzien een knooploos net. Veel vissers proberen tegenwoordig de forel te onthaken zonder deze aan te raken, eventueel met behulp van een ‘Ketchum’ of arterietang. Maak eerst je handen nat alvorens een forel vast te pakken. Eenmaal geland dien je de vis zonodig ergens plat neer te leggen en de haken voorzichtig te verwijderen. Wil je de vis fotograferen, laat de vanger de vis dan met twee handen horizontaal en niet te ver boven de bodem vasthouden. Dit om beschadiging van de vis te voorkomen. Houd bij het terugzetten de vis een tijdje vast in het water, totdat je voelt dat de vis op eigen kracht weg kan zwemmen. Probeer steeds de forel weer zo snel mogelijk terug te zetten.

Klimatologische invloeden op de forel in Ierland

Er kan vanaf februari tot in oktober op forel gevist worden. In alle gevallen is de visserij afhankelijk van de heersende weersomstandigheden, het waterpeil, luchtdruk en temperatuur. Met de invloed van het Ierse klimaat moet, net als met de leefgewoonten van de forel, ook rekening gehouden worden. De meeste Ierse rivieren en meren staan onder invloed van seizoensritmes van hoog en laag water. In de lente en herfst kunnen korte perioden met harde wind het vissen op de grote meren voor enige tijd onveilig maken. Gelukkig kan de sportvisser in Ierland meestal wel ergens beschutte wateren vinden, wanneer de wateren die hij of zij in eerste instantie wilde bevissen onder invloed staan van hoogwater of harde wind. Wanneer het waterpeil hoog is en diverse wateren onbevisbaar zijn, dan is een rivier als de Cong vaak een uitkomst. Zomerse dagen met hoge temperaturen zijn waarschijnlijk de enige perioden in een jaar dat de forellen overdag niet actief zijn.

Bescherming en beheer van de forelstand

De bestanden aan forel zijn, wanneer ze goed beheerd worden, een oneindige natuurlijke rijkdom. Op de meeste viswateren gelden regels voor het meenemen van vis die de visdruk reflecteren die het viswater kan verdragen. Daar waar geen regels gelden, wordt de sportvissers verzocht zich terughoudend op te stellen. Neem s.v.p. het principe van ‘catch & release’ in acht om de toekomst van de sport zeker te stellen.

Wanneer je een geval van vervuiling aan mocht treffen of wanneer je andere vragen hebt betreffende een bepaald viswater, neem dan contact op met de Regional Fishery Board in het betreffende gebied.

eglementen voor wat betreft de data van de opening en de sluiting van het visseizoen.