Home De bruine forel Gedrag van de forel in Ierland

Gedrag van de forel in Ierland

Het gedrag van de forel hangt voor een groot deel af van de hoeveelheid en het type voedsel dat ze tot hun beschikking hebben. Dit hangt ook weer af van de leefomgeving waarin ze zich bevinden. Forel heeft in voedselrijke kalksteenwateren een goede en constante aanvoer van voedsel maar hun soortgenoten in zuurdere wateren kunnen minder kritisch zijn in hun aaspatronen. Perioden van warm, stabiel weer geven aanleiding tot het massaal uitkomen van insecten (hatches) en dit is voor de forel doorgaans aanleiding om in de bovenste waterlagen op voedseljacht te gaan. In kalksteenwateren spenderen de forellen veel tijd met het zoeken van voedsel langs de bodem en temidden van waterplanten, op zuurdere wateren met een geringer voedselaanbod zijn ze meer gefocust op voedsel dat in het water geblazen wordt.

Het gedrag kan beïnvloed worden door een groot aantal factoren, waaronder de betreffende maand, heersende weersomstandigheden of zelfs het tijdstip op de dag. Vroeg in het seizoen zijn de vissen hard op zoek naar voedsel om weer in conditie te komen na de uitputtende paaiperiode en het geringe voedselaanbod gedurende de winter. De forellen in de meren azen op waterpissebedden en garnalen, maar ze komen wel naar de oppervlakte voor de vroege hatches van de ‘duck fly’ (zwarte muggensoort).

Ierland is terecht bekend om haar hatches van meivliegen, deze kunnen al in april een aanvang nemen en lopen door tot juli. Het tijdstip van het hoogtepunt van de hatch varieert van lough tot lough. Op warme zomeravonden kunnen de schietmotten (sedges) massaal uitkomen en tegen het einde van het seizoen kan de forel zich nog een keer te buiten gaan aan langpootmuggen (Daddy Long Legs) die een zeer goede sport aan de oppervlakte kunnen bieden. In de herfst loont het ook de moeite om uitkijk te houden naar forellen die het gemunt hebben op visbroed. De jonge visjes vormen een rijke voedselbron en zorgen ervoor dat de forellen snel aan gewicht toenemen. Deze voedselbron lokt vaak ook de grotere forellen naderbij die mee willen genieten van een rijkelijk gevulde tafel.

Kalksteenrivieren (‘limestone rivieren genaamd in Ierland) leveren vaak grote hatches op van eendagsvliegen (Ephemeroptera). De hatches nemen een aanvang met de Large Dark Olive in het begin van de lente, ze worden gevolgd door het uitkomen van Medium Olives, Iron Blue Duns en Blue Winged Olives in de zomer. De verschillende schietmotsoorten vormen ook een belangrijke voedselbron, vooral wanneer de zomer eenmaal goed van start is gegaan. Het is belangrijk om deze insectensoorten in de gaten te houden en een paar goede imitaties achter de hand te houden, wanneer ze in grote aantallen uitkomen kunnen grote aantallen forellen hier geheel op gefixeerd blijven. In de loop van het seizoen worden de hatches van waterinsecten aangevuld met het verschijnen van landinsecten zoals de Hawthorn (Bibio), kevers, strontvlieg en natuurlijk de langpootmug. Dergelijke kalksteenrivieren hebben doorgaans ook een grote populatie aan schaaldieren (vlokreeften, pissebedden, kreeften)

De forellen van de zuurdere regenrivieren nemen vaker het voedsel dat op dat moment voorhanden is, richten zich minder op een specifiek insect of stadium van uitkomen. Dergelijke regenrivieren hebben vaak wel hatches van eendagsvliegen, maar de landinsecten zijn hier van groter belang, dit is vooral het geval in hoger gelegen rivieren en rivieren die door moerasland stromen. De droge vlieg vangt hier wel, maar de natte vlieg of nimf werkt hier beter, neem voor dit water ook een collectie universele kunstvliegen mee, vliegen die geen precieze imitatie zijn van een bepaald insect.

Het tijdstip van de dag is belangrijk. Vroeg in het jaar azen de vissen vaak alleen gedurende het warmste gedeelte van de dag, van 11.00 tot 14.00 uur. De forel is geen liefhebber van fel zonlicht en later in het jaar zal het tijdstip waarop ze azen dan ook eerder vroeg in de morgen en laat in de avond liggen. Zonsopkomst kan in de zomer een magische tijd zijn op veel wateren, vanaf 04.00 uur komen er dan al insecten uit. In tegenstelling hiermee zijn de meeste vissers juist weer wel goed bekend met de ‘evening rise’. Wanneer er schietmotten hatchen, dan kan dit de gehele nacht doorgaan.

Grote forel is groot geworden omdat ze voorzichtig zijn. Toch krijg je ook als sportvisser de gelegenheid om dergelijke vissen te vangen; na een periode van hoogwater, bijvoorbeeld, wanneer het water weer helderder wordt of tijdens massale hatches op de loughs. Veel specimen forellen worden gevangen tijdens de hatch van de meivlieg, wanneer ze schietmotten achter volgen tegen het donker of met een subtiel aangeboden worm. Hun gedrag varieert op verschillende wateren gedurende het jaar. Vraag bij plaatselijke hengelsportzaken of aan visgidsen / ghillies naar de beste tijd van de dag om een bepaald water te bevissen en naar de beste periode van het seizoen om je geluk te proberen op grote forel.