De minister van Milieu, Klimaat en Communicatie, Eamon Ryan TD, heeft wetgeving goedgekeurd die de visserij op wilde zalm en zeeforel in 2023 regelt. Deze wordt van kracht op zondag 1 januari 2023.

Minister Ryan zei: “In 2023 zullen er 81 rivieren beschikbaar zijn voor de visserij op Atlantische zalm en zeeforel. Dit vergemakkelijkt een zorgvuldig beheer van deze belangrijke, natuurlijke hulpbronnen, waarvoor instandhouding en duurzaamheid van het grootste belang zijn. 48 van de rivieren zullen volledig open zijn en nog eens 33 open voor de ‘catch and release’-visserij. De algemene verbeteringen van de bestanden in 2022 zijn gehandhaafd voor 2023. Er zijn echter collectieve inspanningen en volharding nodig om de toestand van alle individuele rivierbestanden mettertijd te verbeteren. De bestanden zelf zijn volledig afhankelijk van ieders inspanningen om de gevolgen van menselijke ingrepen voor het milieu, het klimaat en de biodiversiteit het hoofd te bieden.”

Ter ondersteuning van de wetgeving voor 2023 ontving minister Ryan beheersadvies van Inland Fisheries Ireland (IFI) met betrekking tot meer dan 140 genetisch afzonderlijke wilde zalmbestanden in Ierland, dat was gebaseerd op individuele wetenschappelijke beoordelingen. De beoordelingen worden elk jaar uitgevoerd door de Technical Expert Group on Salmon (TEGOS) – een onafhankelijke wetenschappelijke groep voor het hele eiland, bestaande uit deskundigen van verschillende instanties.

IFI heeft, met steun van TEGOS, bepaald: welke van de afzonderlijke bestanden voldoende boven hun specifieke instandhoudingslimiet lagen om te mogen worden bevist; welke rivieren niet voldoende boven de limiet lagen, maar wel een voldoende hoog percentage van de limiet bereikten om te worden ingedeeld voor de visserij met behulp van ‘catch and release’; en welke rivieren zo ver onder de limiet lagen dat zij niet meer mochten worden bevist.

De instandhoudingslimiet is het aantal volwassen, paaiende vissen dat nodig is om in elke afzonderlijke rivier een gezond en duurzaam bestand in stand te houden. Het belangrijkste punt om de bestanden op peil te houden is de verbetering van de waterkwaliteit. In veel van de Ierse rivieren is de waterkwaliteit niet hoog genoeg om duurzame bestanden te ondersteunen, vaak als gevolg van landbouwactiviteiten en, in mindere mate, onvoldoende behandeling van afvalwater.

Het advies van dit jaar is ook beschikbaar gesteld in het kader van een wettelijk voorgeschreven openbare raadpleging waarbij belanghebbenden (waaronder de recreatieve en commerciële visserij en de milieusector) om schriftelijke opmerkingen over de ontwerp-verordeningen is gevraagd.

Het op de TEGOS-beoordeling van de rivieren/estuaria/havens gebaseerde beheersadvies luidt als volgt:

– 48 rivieren moeten worden opengesteld, aangezien in deze rivieren een duurzaam overschot is vastgesteld;

– 33 rivieren worden aangemerkt als open voor een ‘catch and release’-visserij;

– 66 rivieren worden gesloten omdat er geen duurzaam overschot beschikbaar is.

Minister Ryan voegde daaraan toe: “Ierland heeft al lang internationale erkenning gekregen voor het feit dat het instandhoudingsvereiste een essentieel onderdeel is van ons beheer van de kostbare zalmbestanden. Hoewel het beleid ons al meer dan tien jaar goede diensten bewijst, heeft mijn ministerie in 2022 de doeltreffendheid van het huidige beheersbeleid en de uitvoering ervan geëvalueerd. Ik ben van plan om, als onderdeel van de bredere herziening van het binnenvisserijbeleid die momenteel aan de gang is, opties voor verbeteringen, met een nog grotere nadruk op instandhouding, in ons beheersregime en voor de modernisering van de vergunningsvereisten uiteen te zetten, om de toegang tot de hulpbron te garanderen, wanneer aan de instandhoudings- en biodiversiteitsbehoeften wordt voldaan.”

Aanvullende informatie:

Je kunt de verordening van Inland Fisheries 2022 vinden op https://www.gov.ie/en/publication/4753d-inland-fisheries-bye-laws-2022/.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.