Trekkende vispopulaties, vissoorten die een gedeelte van hun leven doorbrengen in zowel zeeën als rivieren, zoals zalm, maar ook minder bekende vissoorten zoals de fint, maken een scherpe daling door qua aantallen in veel Europese landen en veel voorspellingen voor de toekomst duiden er op dat sommige soorten zich verder noord- of zuidwaarts zullen verspreiden vanwege de klimaatveranderingen. Dit kan gevolgen hebben voor de mogelijkheden om op deze vissoorten te vissen en voor de economische voordelen die het brengt voor bedrijven in sommige locale gebieden, evenals voor het plezier en de hierbij behorende gezondheids- en sociale voordelen voor sportvissers. Als onderdeel van een multinationaal Europees project, ‘DiadES’  (www.diades.euPresentation Video) bekijken we de interesse voor het sportvissen op sommige trekkende vissoorten (zoals de dunlipharder, spiering en bot) en monitoren we de economische voordelen die deze vissoorten ondersteunen. Op deze manier kunnen we beter bewijsmateriaal verzamelen om toekomstige politiek en managementplannen te ondersteunen voor deze vispopulaties, evenals de activiteiten die ermee in verband gebracht kunnen worden.

Wanneer je hieraan deel wilt nemen, neem dan tien minuten de tijd om dit onderzoek in te vullen, met vragen over je activiteiten als sportvisser.

https://www.surveymonkey.com/r/DiadES_IRL

Sommige vragen hangen samen met de methode waarmee sommige vissoorten gevangen worden in Europese landen. Jouw deelname aan het onderzoek wordt zeer gewaardeerd omdat deze studie afhangt van jouw kennis en ervaring als een ‘algemeen wetenschappelijk’ sportvisser. In Ierland richt de DIADES studie zich op de Suir, Nore, Barrow en Waterford Harbour vangstgebieden, maar we zijn ook op zoek naar informatie over de genoemde vissoorten in andere Ierse gebieden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.