Kit Dunne van WICKLOW BOAT CHARTERS kijkt terug op 2020 en bericht dat het voor wat betreft het vissen beter was dan verwacht…

“Het was, zachtjes uitgedrukt, een erg vreemd jaar, ondanks de beperkingen rondom covid probeerden we toch het maximale te halen van onze dagen op zee. En dat deden we ook, met maximaal zes vissers aan boord probeerde iedereen het maximale eruit te halen wanneer we de zee op konden.

Het beste resultaat was een nieuwe specimen vissoort aan boord met onze eerste erg grote pollak. Met de introductie van het wrakvissen vanuit Wicklow konden we ook de eerste drie specimen pollakken claimen.

Het vissen op ruwe haai was uitstekend, er werden er meer dan 250 geland, waaronder zo’n vijftien specimen exemplaren.

De gladde haaien waren in grote aantallen aanwezig, er werden er dit jaar bijna 1000 geland, met circa 67 specimens die geclaimd werden en een zeer groot aantal dat niet geclaimd werd.

Ook de aantallen aan specimen doornhaaien nam opnieuw toe in 2020, er werden er 41 geclaimd en tijdens de beste wintermaanden kon er niet eens op gevist worden. De aantallen aan kleine exemplaren namen fors toe.

Ook het vissen op haai wordt steeds succesvoller, gemiddeld werden er drie per trip geland, waaronder twee specimen blauwe haaien op gewicht, ruim 90 pond zwaar elk, en twee claims voor specimen blauwe haaien op lengte; beide haaien waren langer dan 1,90 meter.

Het aantal trips lag duidelijk lager in 2020 vanwege de beperkingen door covid, maar de vangsten waren goed wanneer we de zee op konden gaan.

Overzicht van de vangsten in 2020.

Januari, februari & maart, werden alle beïnvloed door de covid op allerlei manieren, het aantal trips was minimaal, toch werden er een aantal doornhaaien, kathaaien en ruwe haaien geland. In januari hadden we onze beste dag van het jaar op doornhaai, in totaal werden er 70 exemplaren geland, veertien daarvan waren van specimen formaat. In totaal werden er 33 specimen doornhaaien geland in januari, terwijl er in februari en maart nog eens twintig geland werden, waaronder vijf specimen doornhaaien. Kathaaien waren aanwezig in grote aantallen, daarnaast werden er ook enkele ruwe haaien gevangen.

In april & mei lagen we stil vanwege de beperkingen rondom covid, dus over deze maanden valt er niets te melden.

Het vissen in juni ging van start op de 9de en we noteerden deze maand een prima weer en vele trips. De aantallen aan ruwe haai, kathaai, hondshaai en rog waren uitzonderlijk. Zeekarper, ruwe haai en specimen gladde haai werden gevangen in aantallen die verwacht mochten worden. Er werden 47 specimen hondshaaien genoteerd in juni, met krab als aas kwamen er goede vangsten aan zeekarper, gul, conger en leng vanaf stekken onder de kust. Er werden dicht onder de kust veel verschillende vissoorten gevangen, waaronder goede aantallen zeekarper, pollak, diverse soorten lipvis, steenbolk, dwergbolk en gul. Hoewel de meeste mensen aan boord gericht op hondshaai visten, werd er ook gericht op ruwe haai gevist op een aantal dagen; in juni werden er 75 ruwe haaien geland, waaronder zeven van specimen formaat. Ik schrijf het hier nog eens, er is in juni volop ruwe haai aanwezig, maar er wordt die maand met name op hondshaai gevist.

Gladde haai.

Ook in juli zagen we goede aantallen ruwe haai, gladde haai, kathaai, stekelrog en gevlekte rog. We noteerden nog eens achttien Ierse specimen hondshaaien plus enkele ruwe haaien, maar er kwamen geen specimen zeekarpers, kathaaien of roggen aan boord. De wind beperkte onze mogelijkheden qua trips naar de wrakken, deze werden doorgeschoven naar augustus. Grijze poon was algemeen aanwezig op diep water, de aantallen rode poon namen juist dichter onder de kust verder toe.

Pollak en gul.

In augustus konden we opnieuw goede vangsten noteren aan ruwe haai, kathaai en hondshaai, daarnaast begon ook het haaienseizoen; in augustus wisten we 29 haaien en een specimen blauwe haai van rond de 90 pond zwaar aan boord te brengen. Het vissen op de wrakken begon voor ons vanuit Wicklow met slechts een trip, daarbij werd er veel pollak tot ruim twaalf pond en gul tot zes pond zwaar geland. Dit was meer als waarop we gehoopt hadden en het werd bekroond met een specimen pollak voor clubmaat Jerry Dixon. Deze dag was voor mij een van de meest gedenkwaardige, ik ontmoette een oude vriend van Wales, Gethyn Owen, midden op de Ierse Zee terwijl we begonnen aan onze nieuwe wrakkentochten.

Het vissen onder de kust was goed te noemen, met de gebruikelijke vissoorten plus enkele scharren, wijtingen, schollen en zelfs een gewone zeebarbeel.

Blauwe haai.

In september waren er nieuwe beperkingen vanwege covid, dus het aantal trips was beperkt. Ruwe haai, kathaai en hondshaai werden nog steeds gevangen vanuit Wicklow, terwijl er vanuit Kilmore nog steeds blauwe haaien en haringhaaien geland werden. We konden meer specimen blauwe haaien en ruwe haaien noteren terwijl de Wicklow wrakken opnieuw twee specimen pollakken opleverden. Het vissen op de wrakken was exceptioneel in september met veel pollak in gewichten tussen de twee en twaalf pond zwaar en enkele steenbolken tot ruim twee pond zwaar, plus de enkele gul en koolvis. Deze wrakken zullen zonder twijfel ook gedurende de winter vis op blijven leveren, we hebben daarvoor alleen het goede weer nodig en geen beperkingen vanwege covid.

Geen vinnen maar toch zeer welkom aan boord!

In oktober & november kwamen er hardere restricties vanwege covid, waarmee het aantal trips sterk beperkt werd. Op de enkele dagen dat we de zee op konden gaan hadden we slechts enkele lokale mensen aan boord of kon ik zelf ook eens gaan vissen. Het weer werkte ook niet echt mee, maar we beleefden enkele dagen met grote aantallen doornhaaien en enkele kathaaien. We konden drie specimen doornhaaien noteren, waaronder twee voor mijn persoontje. Het vissen dicht onder de kust leverde enkele grote ruwe haaien op, waaronder een van specimen formaat.

Alles bij elkaar was het geen slecht jaar wanneer je alles in ogenschouw neemt, maar we blijven streven naar meer; in 2021 hopen we meer wrakkentrips te kunnen maken en meer wrakken specimens aan boord te brengen, de voortekenen zijn goed voor onze eerste specimen steenbolk en we plannen ook de vangst van onze eerste haringhaai uit de Ierse Zee.

Een welgemeend dankjewel voor onze klanten voor hun ondersteuning in 2020. Helaas moest ik onze Awards Nacht annuleren, we kunnen elkaar ook niet zien tijdens de Angling Show of de Specimen Fish Awards uitreiking. Laat de lente maar komen en hopelijk komt er spoedig een einde aan de covid. Blijf gezond en hopelijk tot een spoedig weerzien.”

 

Kit’s gegevens over 2020.

Kit Dunne

www.wicklowboatcharters.ie

info@wicklowboatcharters.ie

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.