Home Zeevissen in Ierland Diepzeevissen in Ierland

Diepzeevissen in Ierland

Het Ierse diepzeevissen wordt geassocieerd met het huren van boten en is een zeer sociale vorm van de hengelsport. Vanouds voeren deze boten naar prima stekken, vanuit sportviscentra die terecht een uitstekeende naam hebben – Westport, Fenit en Kinsale. Tegenwoordig kunnen vanuit meer centra boten guhuurd worden waarmee gevist kan worden op bijvoorbeeld blauwe haaien aan de zuid- en westkust, op kongeraal, leng en kabeljauw boven gezonken wrakken en op ruwehaai en platvis boven zandgrond. Het vissen vanaf huurboten is actief en gezellig, zelfs nog voordat een lijn wordt uitgegooid; de schipper brengt een groep hengelsporters bijeen die elkaar aan het begin van de dag misschien nog niet goed kennen, maar die aan het einde ervan elkaar door en door hebben leren kennen, vooral als zij een goed gevecht hebben geleverd met een grote haai of een vleet. Meestal kan de uitrusting gehuurd worden, dus alles wat een visser nodig heft, is geode waterdichte kleding en een avontuurlijke instelling.

De schiper beschikt tegenwoordig over een goed utigeruste, snelle boot met moderne navigatiehulpmiddelen. De meeste schippers zijn afkomstig uit echte visserfamilies, voor hen is kennis van de zee net zo gowoon als ademhalen. Overdag worden vele plaatselijke verhulen venfeld net zo lang tot in de avond als de boot wordt aangelegd, de vangst wordt verdeeld en het hele gebeuren zich verplaatst naar een pub aan de waterkant.

Sportvissen bij wrakken

Het sportvissen bij wrakken kan erg produktief zijn. Er liggen veel in kaart gebrachte wrakken voor de Ierse kust, waarvan sommigen bijna 100 meter diep liggen. Er zijn veel wrakken die nog niet in kaart gebracht zijn en de hengelsporter die in een boot boven een dergelijk wrak voor het eerst aan het vissen is, heft een onvergetelijke tijd. Het kan ongeveer een uur duren voordat u zon’n plek hebt bereikt, maar dat is het wel waard vanwege het gewicht van de kongeraal, leng, pollak en koolvis die daar aan de haak geslagen worden. Tevens kunnen andere vissoorten zoals tarbot en platvis (bot) gevangen worden. Sportvissers die gespecialiseerd zinj in deze tak van de hengelsport gebruiken hengels in de klasse 10 tot 15 kilo en snoer met 30 pond trekkracht. Een dergelijke uitrusting kan van de schipper van de huurboot gehuurd worden (raadpleeg de opmerkingen over uitrusting in deze brochure).

Marine Sport Fish Tagging-progrfamma

De meerderheid van de Ierse schippers neemt deel aan het Marine Sport Fish Tagging-progrfamma dat door het Central Fisheries Board (Ministerie van Visserij) wordt georganiseerd. Tot op heden zijn ruim 30,000 vissen gemerkt en weer vrijgelaten, waaronder vissoorten als haaien, ruwehaaien, zeeëngel, gewone vleet en rog.