Home Charterboten

Charterboten

Belangrijk

In de Ierse Republiek dienen alle boten die passagiers vervoeren in het bezit te zijn van een ‘Loadline’ of een ‘Loadline Exception Certificate’ dat duidelijk zichtbaar aan boord opgehangen dient te zijn. Sportvissers wordt aangeraden de status van het certificaat van de boot te checken alvorens de zee op te gaan. De Marine Survey Office (MSO) van het Department of Transport in Dublin, Cork en Ballyshannon is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle wetgeving rond de veiligheid van boten op zee. Tel. +353 (0)1 6783419, website: www.transport.ie/marine.

Boten die commercieel actief zijn in de Noord-Ierse wateren, dienen zich te houden aan de Merchant Shipping Regulations of een MCA Code of Practice. Verdere informatie kan verkregen worden bij de Maritime Coastguard Agency, Belfast Marine Office. Tel. +44 (0)28 91 475305, website: www.mcga.gov.uk.

Carterboten voorhur