Home Vissen op snoek in Ierland Bescherming van de snoek en wetgeving

Bescherming van de snoek en wetgeving

Bescherming is belangrijk om de kwaliteit van het snoekvissen in Ierland in stand te houden. Ierland heeft tegenwoordig, in vergelijking tot andere Europese landen, de strengste regelgeving voor de bescherming van de snoek.

De nieuwe snoekverordening nr. 809 (2006) heeft de volgende beschermende maatregelen opgeleverd:

  • je mag niet meer dan 1 snoek op een dag meenemen
  • het is verboden snoek te doden die groter is dan 50 centimeter
  • je mag per persoon niet meer dan een 1 snoek met een lengte van minder dan 50 centimeter of niet meer dan 0,75 kilogram aan snoekenvlees in je bezit hebben, deze bepaling geldt niet voor personen die om andere redenen snoek in bewaring hebben
  • het is niet toegestaan meer dan 12 ‘coarse fish’ (witvis, baars) in je bezit te hebben die bedoeld zijn om als aasvis gebruikt te worden.

De nieuwe verordening betekent dat een snoek met een specimengewicht boven de 20 lbs. (9,072 kilogram) voor een vis van de rivier, of 30 lbs. (13,608 kilogram) voor een vis van een meer, nu beschermd is en niet langer meer gedood mag worden zoals onder de voorgaande wetgeving. Er is geen restrictie op het aantal ingevroren zeevissen dat een snoekvisser bij zich mag hebben.

De ‘coarse fish’ verordening legt de volgende beschermende maatregelen op:

  • je mag per dag vier dode ‘coarse fish’ (witvis, baars) in je bezit hebben,
  • het is verboden coarse fish met een lengte groter dan 25 centimeter te doden,
  • het is verboden coarse fish te verkopen in Ierland (geldt niet voor Noord-Ierland), deze regels gelden niet voor hengelsportzaken en aasleveranciers die hiervoor toestemming gekregen hebben van de respectievelijke Regional Fisheries Board.

Zoetwater Algemeen

De enige legale methode om zoetwatervis te vangen is met hengel en lijn (Verordening nr. 595).

Je mag niet meer dan twee hengels tegelijkertijd gebruiken (Verordening nr. 595).

Het is verboden te vissen met levende vissen als aas (Verordening nr. 592).

Het is verboden levende blankvoorns van het ene naar een ander water over te zetten (Verordening nr. 561).

VERORDENING TOT INSTANDHOUDING VAN DE PALINGVANGST NR. C.S. 303, 2009

Het is verboden om –

  • paling te vangen, of pogen te vangen, of ernaar te vissen dan wel proberen ernaar te vissen, of om mee te werken aan de vangst van of het vissen naar paling, of
  • om paling in bezit te hebben of te verkopen of te koop aan te bieden, op welke manier dan ook gevangen, in welk visdistrict dan ook.