Home Vissen op snoek in Ierland Dril en landing

Dril en landing

Bij het vissen met doodaas is het belangrijk op tijd de haak te zetten, dit om te voorkomen dat de haak geslikt wordt. Een gehaakte snoek dient hard gedrild te worden en zo snel mogelijk naar het landingsnet gedirigeerd te worden om te voorkomen dat de vis oververmoeid raakt. Gebruik een net dat groot genoeg is, vooral bij het vissen uit de boot. Wanneer je de vis geland hebt, leg deze dan bij voorkeur op een onthaakmat en verwijder de haken met een puntbektang of een grote arterietang. Beschermende handschoenen zijn handig bij het landen en onthaken van snoek. Soms is het gemakkelijker om de haken (voorzichtig) via de kieuwen te verwijderen. Plaats de snoek alleen voor korte tijd in een bewaarzak wanneer deze nog gewogen en/of gefotografeerd moet worden. Behandel de snoek voorzichtig en houd deze horizontaal bij het wegen en fotograferen van de vis, dit om beschadiging van de vis te voorkomen. Gebruik een grote weegzak wanneer je de snoek wilt wegen. Houd de snoek een tijdje rechtop in het water, laat water door de kieuwen stromen en laat de vis pas gaan wanneer deze uit eigen kracht weg zwemt. Hoe eerder de snoek teruggezet wordt in het water, des te beter is het voor de vis.